Email Instagram Youtube

Házirend

A Szent Erzsébet Gyógyfürdő házirendje

1. A házirend betartása minden dolgozóra, fürdőző vendégre, sportolóra, bérlőre, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező.

2. A fürdő dolgozói biztosítják a vendégek kulturált kiszolgálását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos pihenését. Feladatuk gondoskodni az egészségügyi, más hatósági és egyéb rendelkezések érvényesítéséről. Hasonlóképpen várjuk el a fürdő területén tartózkodóktól a kulturált, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos viselkedést.

3. A fürdőt és annak szolgáltatásait, eszközeit, bérelt dolgait, mindenki (fürdővendég, látogató, bérlő, stb.) csak a HÁZIREND betartása mellett – saját felelősségére - veheti igénybe.A HÁZIREND be nem tartása – felszólítás ellenére – esetén kötelességünk a fürdővendégek, bérlők, stb. eltávolítása a fürdő területéről.

4. A fürdő területén nem tartózkodhatnak:

- akik önmagukról kísérő nélkül nem tudnak gondoskodni

- fertőző betegségben szenvedők

- nyílt sebbel, vagy undort keltő bőrbetegséggel rendelkezők

- önmagára és a vendégekre veszélyes betegségekkel rendelkezők (pl.: szívelégtelenség, súlyos központi idegrendszeri betegséggel rendelkezők)

- befolyásolt állapotban (ittasság, drog hatása, stb.)

- háziállatok (pl.: kutya, macska, papagáj, stb. )

5. Felügyelet mellett látogathatják a fürdőt:

- 6 év alatti, valamint úszni nem tudó 14 év alatti gyermek csak (szülői) felügyelettel

- aki mellé felügyelet lett kijelölve

- súlyos pszichiátriai betegséggel rendelkezők csak orvosi igazolás mellett, vagy orvos által meghatározott felügyelet mellett.

6. A medencéket nem használhatják:

- étkezésre, italozásra, dohányzásra

- olyan magatartást tanúsítók, mellyel önmagukat vagy vendégtársukat veszélyeztetik, gyógymedencében a tartózkodást kellemetlenné teszik (pl.: vízfröcskölés)

- tumoros betegséggel rendelkezők

- azon vendégek, akik szervezetében akut gyulladás lépett fel

- aktív vagy gyulladt állapotban lévő mozgásszervi probléma esetén

- súlyos nem kezelt, nem megfelelően kezelt szív, érrendszeri megbetegedések esetén

- szívelégtelenség, 6 hónapot meg nem haladó szívinfarktus esetén

- súlyos központi idegrendszeri betegségek esetén

- bármilyen fertőző betegség esetén

- véna trombózis esetén

- általános gyenge egészségügyi állapot esetén

- daganatok esetén

- tbc esetén

- esztétikailag undort keltő, vagy fertőző bármely fajta bőrbetegség esetén

7. A pénztár és a fürdő nyitva tartását, a mindenkor érvényes szolgáltatások jegyzékét, azok árait a bejáratoknál, a pénztárnál jól látható módon fel van tüntetve. Az árjegyzékben szerepelnek az igénybe vehető kedvezmények, és az is hogy a kedvezmény kikre, milyen időtartamra vonatkoznak.

8. A fürdő területére belépni, szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes belépővel, belépőjeggyel lehet. Az ellenőrzéséből származó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a belépőjegyeket, vagy annak kiváltóit (egyéb biléták) zárásig őrizzék meg. Aki ellenőrzéskor vagy a fürdő elhagyásakor a belépőjegyét nem tudja felmutatni, az a mindenkori érvényes napijegy kétszeresét köteles megfizetni és a pénztári befizetés után a fürdő területét elhagyni.

Ha valaki a felszólításunk ellenére nem tesz eleget a HÁZIREND betartásának, úgy hatósági intézkedést kérünk.

9. A gyermekekre vonatkozó kedvezmény: 3 éves korig ingyenes; 3-6 év között kölyökjegy; nappali tagozatos oktatási intézmény jogviszonyát igazoló dokumentum esetén korkedvezményes jegy.

10. A vendégkönyv, az üzemelési napló, a vásárlók könyve, baleseti napló, az elsősegélynyújtó hely, az egészségügyi ellátásra vonatkozó tájékoztatás a pénztárnál található, a bejegyzéseket a fürdő vezetője kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belül írásban válaszol.

11. A pénztár zárása a fürdő zárása előtt egy órával történik.

12. A vendégek a medencéket a záróra előtt 15 perccel kötelesek elhagyni.

13. Az úszni nem tudók a „MÉLYVÍZ” felirattal ellátott medencét nem használhatják.

14. A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.

15. Minden hulladékot, papírdarabot, cigarettavéget, stb. a fürdő területén elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell tenni, a fürdővizet bármi módon beszennyezni tilos!

16. Vízbe ugrálni csak az úszómedence strandkövek felőli oldalán, valamint a kültéri csúszdás medencében oldalán engedélyezett.

17. Zuhanyozás és lábmosás nélkül a medencékbe belépni tilos!

18. A fürdő területén - a fürdéshez - fürdőruha használata kötelező!

19. A tanmedencében úszósapka használata kötelező!

20. A csoportos vízi gyógytorna foglalkozások ideje alatt a tanmedencének a foglalkozás céljára kijelölt részét csak az érvényes kezelőlappal rendelkező betegek használhatják. A torna időpontja alatt sem a foglalkozást tartó gyógytornászt, sem a tornán résztvevő betegeket semmilyen módon zavarni nem szabad. A medence szélén a gyógytornászok számára ideiglenes korláttal elhatárolt területen a torna időtartama alatt tilos tartózkodni. A korlátot elmozdítani, átlépni szigorúan tilos.

21. A fürdő területén Szauna Sziget részleg található, melyet a vendégek külön megvásárolt belépőjeggyel, valamint a szauna házirend betartásával vehetnek igénybe. A szauna házirendbe foglaltak be nem tartása kizárást vonhat maga után, melynek érvényesülését a Szauna Sziget részlegen fokozottan ellenőrizzük!

22. Labdázni csak az arra kijelölt helyen szabad! Labdázásra kijelölt hely a strandröplabda pálya.

23. Az elsősegély nyújtására kijelölt hely az úszómester tartózkodási helye. Baleset, rosszullét esetén a fürdő dolgozói kötelesek a sérültet ellátni és szükség esetén orvost hívni. Az esetet a baleseti naplóban rögzíteni kell, és baleset esetén a helyszínről fényképfelvételeket kell készíteni. A fürdő, a területén történt minden balesetet kivizsgálja.

24. A fürdőt csoportosan látogatók élet és vagyonbiztonságáért a csoport vezetője felelős.

25. A fürdő területére állatot bevinni, beengedni szigorúan tilos (Kivéve vakvezető kutyát)!

26. A fürdő épület összes helyiségében: Tilos a dohányzás! A kijelölt dohányzóhelyeket tábla jelzi: pl.: úszó medence gépház mellett stb.

27. Az öltözőszekrények használata ingyenes, a bennük tárolható ruhaneműkért felelősséget vállalunk. Nem tarhatók az öltözőszekrényben olyan anyagok, melyek az emberekre, tárgyakra veszélyt jelenthetnek. Az öltözőszekrény kulcsáért azonban „kauciót” kérünk, melyet a szekrénykulcs visszaadásakor (távozáskor) ugyanúgy visszaadunk. A „kaució” meghatározása a fürdővezető feladata. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a kaució természetesen a fürdő tulajdonába kerül és az öltöző szekrény nyitása, átadása csak hitelt érdemlő módon, tanú jelenlétében írásban rögzítve, jelenlévőkkel aláíratva történhet. Egyéb értéktárgyaikat (pénz, kulcsok, ékszerek, iratok stb.) külön értékmegőrzőben (központi ruhatár), ingyenesen lehet elhelyezni.

28. A talált tárgyak megőrzése 1 hónapig történik, a pénztárnál vehetők át a jogos tulajdon igazolása ellenében. Tárolási díj: a belépődíj tized része naponta, melytől a fürdővezető eltekinthet. Az őrizetlenül hagyott dolgokért (tárgyakért, csomagokért, ruhaneműkért, stb.) a fürdőt felelősség nem terheli! Lopás bejelentése esetén a bejelentést írásban rögzítjük, és azonnal értesítjük az illetékes hatóságot.

29. Az úszómesternek a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó köteles betartani!

30. A házirend ellen vétők a fürdő használatából azonnal kizárhatók, a szolgáltatási díj visszatérítése nélkül, vendégek közötti konfliktus esetén, mely zavarja, zavarhatja a többi fürdővendég pihenését a fürdő kötelessége a résztvevők eltávolítása a fürdő területéről, szükség esetén hatósági intézkedés igénybe vételével.

31. A fürdő területén elhelyezett feliratok, táblák utasításait minden benntartózkodó köteles betartani. A fürdő házirendjét folyamatosan megszegők a fürdő területéről egész idényre kizárhatók.

32. Ha a fürdő területén lévő személy kárt okoz, azért az előírásokban leírt felelősséggel tartozik. A károkozást jegyzőkönyvezni kell, és fényképfelvételeket kell készíteni a helyszínről.

33. A fürdő a medencékben található élményelemek használatából eredő ruhaneműben keletkező károkért anyagi felelősséget nem vállal.

34. A fürdő a medencében található élményelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért nem vállal felelősséget.

35. Akik a házirendet nem tartják be, azoktól a személyektől a fürdő vezetőségének jogában áll megtagadni a fürdő szolgáltatásait, ehhez hatósági személy intézkedését is igénybe vehetik.

36. A fürdő az időjárás és a vendégforgalom változásának megfelelően fenntartja a jogot, hogy a nyári üzemeltetésű (szezonális) medencék nyitva tartását szabályozza. A fürdő köteles a pénztárnál, jól látható helyen elhelyezni az aktuálisan működő medencék listáját. A pénztártól való távozás után a fizetés összegére vonatkozó reklamációt a fürdő nem tudja elfogadni.

37. Veszély esetén (zivatar, villámlás, műszaki okok, nem biztonságos csúszda használat, egyéb, stb.) a fürdő mindent megtesz a fürdővendégek biztonsága érdekében. Ilyenkor a fürdővendégek kötelesek az utasításokat pontosan, kulturáltan betartani és végrehajtani, azonban ezért kártérítést a fürdő nem tud adni. Ugyancsak nem tudunk adni kártérítést kellemetlen helyzetekért (alacsonynak vélt vízhőfok, stb.), viszont minden bejelentésre azonnal intézkedünk.

38. A fürdő területén dolgozó személyzet köteles udvariasan, előzékenyen bánni minden kedves vendégünkkel és idelátogató beteggel. Amennyiben azonban az esetleges nézeteltérés a fürdő dolgozója, valamint a vendég, beteg között a fürdő dolgozójának többszöri udvarias és előzékeny magatartása ellenére, vendég illetve beteg magatartásából kifolyólag sem rendezhető, valamint a vendég magatartása a többi vendég nyugalmát, a fürdő dolgozóinak munkáját zavarja, akadályozza, úgy a vendégtől, betegtől a fürdő vezetőségének jogában áll a fürdő és a fürdőben található más szolgáltatók szolgáltatásait megtagadni. Ha a fürdővendégek rágalmazzák, fenyegetik, stb. a fürdőt, vagy a fürdő dolgozóit (úszómestert), akkor a fürdő vendégnek fel kell ajánlani annak írásba foglalását a vásárlók könyvébe. Ha ezt nem teszi, vagy folytatja a rágalmazást, fenyegetést akkor a fürdő kötelessége – a többi fürdővendég érdekében - a fürdővendéget a fürdő területéről kitiltani, szükség esetén hatósági intézkedést kérni.

39. A fürdő területén szolgáltatást adó bérlők ( gyógyszolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás, stb. ) teljes egészében felelnek a területükön tartózkodókért, így önmagukért is, valamint e házirendet is kötelesek betartani.

40. A fürdő a vendégek kényelmének biztosítása érdekében székeket és nyugágyakat helyezett el az intézmény területén, melyek ingyenesen használhatóak. Ezek a székek és nyugágyak csak pihenésre szolgálnak. A székeken és ágyakon ruházat és törölköző tárolása, ezáltal a pihenőeszköz lefoglalása tilos! A fürdő személyzet jogosult a törölközővel, táskával lefoglalt pihenőeszköz felszabadítására, ezért kártérítést nem tudunk adni.

Farkas Gábor
fürdővezető

Irány a webshop