Kućni red

KUĆNI RED

,,BANJA SENT ERŽEBET MORAHALOM"

6782 Morahalom,Sent Laslo park 4.Tel.:62/281-039

Uprava:Banja Sent Eržebet Morahalom 6782Morahalom, Sent Laslo park4.

Tel.:62/281039;

Dežurstvo:+3630/257-7266

E-mail:furdo@morahalom.hu

1. Kućnog reda se moraju sa odgovornošću pridržavati svi gosti, sportisti, osobe koji imaju iznajmljene tremine za korišćenje bazena i osobe koje se nalaze na teritoriji bazena.

2. Osoblje banje ima dužnost da pruža gostima civilizovanu uslugu i bezbedno odmaranje. Ima zadatak da primenjuje medicinska pravila i druge zvanične odredbe. Na isti način i od gostiju očekujemo da se pristojno ponašaju bez ugrožavanja bezbednosti drugih.

3. Svi (gosti, posetioci itd.) su dužni da koriste sve banjske usluge i iznajmljene opreme pridržavajući se KUĆNOG REDA i na sopstvenu odgovornost.

Onog ko se ne pridržava KUĆNOG REDA – uprkos upozorenju – dužni smo da uklonimo sa teritorije banje.

4. Na teritoriji banje zabranjeno je prisustvo osoba:
- koje bez pratnje ne umeju da se brinu o sebi
- koje pate od zaraznih bolesti
- sa otvorenom ranom ili kožnim bolestima koje izazivaju odvratnost
- sa oboljenjima kojima ugrožavaju sebe i druge (srčana insuficenca (slabost) ili neurološke bolesti)
- pod uticajem droge, alkohola itd.
- sa kućnim ljubimcima (pas, mačka, papagaj, itd.)

5. Mogu boraviti u banji samo pod nadzorom pratioca:
- deca ispod 6 godina
- deca ispod 14 godina koja ne znaju da plivaju
- osobe kojima je dodeljen nadzor
- bolesnici sa psihijatrijskim oboljenjem samo sa lekarskom dozvolom ili uputom

6. Korišćenje bazena zabranjeno je osobama:

- za vreme konzumiranja hrane, pića i duvana

- čije ponašanje ugrožava svoju bezbednost i bezbednost ostalih gostiju, boravak u bazenu za isceljenje čine neprijatnim (npr. prskaju vodu)

- sa tumorom

- sa akutnom infekcijom u organizmu

- sa upalom lokomotornog sistema (koštanog sistema, zglobova ili mišića)

- sa ozbiljnom, nelečenom ili pogrešno lečenom bolešću srca i vaskularnog sistema

- koje su doživele srčani udar pre manje od 6 meseci

- sa teškim oboljenjem centralnog nervnog sistema

- sa bilo kojom zaraznom bolešću

- sa trombozom vena

- slabog opšteg zdravstvenog stanja

- koje boluju od raka

- koje boluju od tuberkoloze

- sa bilo kojom zaraznom kožnom bolešću

7. Radno vreme blagajne i banje, važeći spisak usluga i cenovnik su uvek okačeni na dobro vidljivo mesto pored blagajne.

Cenovnik uključuje popuste koji se mogu koristiti, kao i na koga se popust odnosi i koliko dugo.

8. Ulazak na teritoriju banje i korišćenje usluga dostupno je samo osobama sa važećom ulaznicom. Molimo sve goste da zbog izbegavanja eventualnih neprijatnosti i moguće kontrole svoje ulaznice sačuvaju sve do izlaska iz banje. Gostima koji nemaju važeću ulaznicu ili ne mogu da pokažu ulaznicu naplatićemo duplu cenu jedne ulaznice. Nakon plaćene ulaznice mogu da napuste teritoriju banje. Ako neko uprkos upozorenju neće da prihvati važeći KUĆNI RED banje moraćemo da zatražimo policijsku intervenciju.

9. Popusti za decu: Deci do 3 godine je besplatno; između 3. i 6. godine se naplaćuje karta za decu; obrazovne ustanove sa dnevnom nastavom sa potvrdom o pravnoj regulativi ustanove takođe ostvaruju pravo na popust.

10. Na blagajni se nalaze: dnevnik kontrole, informacije o pružanju prve pomoći, mestu pružanja prve pomoći, kao i knjiga utisaka. Sve beleške će biti proverene i ispitane od strane upravnika banje i o odluci će biti pismeno odgovoreno u roku od 15 dana.

11. Blagajna se zatvara sat vremena pre zatvaranja cele banje.

12. Gosti su dužni da izađu iz bazena 15 minuta pre zatvaranja banje.

13. Osobama neplivačima je zabranjeno korišćenje bazena sa oznakom: duboka voda. /MÉLYVÍZ/

14. Deca ispod 14 godina samo uz lekarski uput mogu da koriste bazen za isceljenje, bez obzira na namenu upotrebe.

15. Gosti su dužni da sav otpad (papire, cigarete itd.) bace u odgovarajuće kante za smeće. Zabranjeno je na bilo koji način zagađivanje vode u bazenima!

16. Skakanje u vodu je dozvoljeno u bazenima za plivanje i u spoljnim bazenima sa toboganom, samo sa strane gde se nalaze startni blokovi.

17. Zabranjen je ulazak u vodu bez tuširanja i pranja nogu!

18. Obavezno je nošenje kupaćih kostima – za kupanje – na celoj teritoriji banje izuzev u sektoru bez tekstila.

19. Obavezno je nošenje kape za plivanje u bazenu za obuku!

20. Za vreme grupne vodene fizioterapije u školskim bazenima, u označenom delu bazena za terapije pristup je dozvoljen samo osobama sa važećom karticom terapije. Tokom terapije zabranjeno je smetati grupi ili fizioterapeuti. Za vreme grupne terapije zabranjeno je pomerati i preskakati privremeno postavljenu barijeru pored ivice bazena,

21. Na teritoriji banje nalazi se sektor bez tekstila. Sektor bez tekstila se može korisititi sa kupljenom posebnom ulaznicom i uz pridržavanje kućnog reda u sauni. Nepridržavanje propisanog kućnog reda saune može dovesti do isključenja. Poštovanje kućnog reda saune se pooštrano kontroliše.

22. Loptati se može samo na mestu namenjeno za loptanje. Namenjeno mesto za loptanje je teren za odbojku na pesku.

23. Mesto za prvu pomoć je i mesto boravka spasilaca. U slučaju povrede, nesreće ili bolesti osoblje banje je dužno zbrinuti povredu i osobe koje se ne osećaju dobro a ukoliko je potrebno dužni su pozvati lekara. Osoblje je dužno voditi dnevnik o svim povredama, a u slučaju nesreće potrebni su i fotografije o događaju. Banja je dužna da sve nezgodne slučaje pregleda i ispita na teritoriji banje.

24. Za životno i imovinsko osiguranje grupa dužan je vodič ili vođa grupe.

25. Zabranjeno je doneti ili pustiti životinje na teritoriji banje! (Izuzev psa vodića kod salbovidih osoba)

26. Strogo je zabranjeno pušenje u svim prostorijama banje! Mesta za pušenje označavaju table na označenim mestima. Npr. pored strojnice bazena, itd.

27. Korišćenje ormarića za svlačenje je besplatno. Za odeću ostavljenu unutra preuzimamo odgovornost. Zabranjeno je držati u ormarićima stvari koje ugrožavaju ljude ili ostale ostavljene stvari. Za ključeve ovih ormarića uzimamo kauciju koju ćemo vam vratiti nazad kada nam vratite ključeve. Određivanje kaucije je dužnost upravnika banje. Ako izgubite ključeve kaucija ostaje kod nas. U tom slučaju ormar možemo da otvorimo samo zvaničnim putem tj. u prisustvu svedoka. Događaj smo dužni da zabeležimo, a zapisnik treba da potpišu sva prisutna lica. Druge vrednosti (novac, ključevi, nakit, dokumente, itd) gosti mogu da sačuvaju na mestu čuvanja vrednosti u centralnoj garderobi.

28. Nađene stvari čuvamo mesec dana. Ove stvari možemo da vam vratimo kod blagajne ukoliko dokažete da su vaši. Naknada za skladištenje: dnevo deseti deo cene ulaznice. Upravnik banje može doneti odluku da se naknada za skladištenje ne naplati. Za ostavljene stvari bez nadzora (predmeti, paketi, odeća, itd) ne odgovaramo. U slučaju krađe napravimo zapisnik i odmah prijavljujemo nadležnoj policijskoj stanici .

29.Plvači i ostali prisutni u banji dužni su da poštuju i prihvate kućni red i uputstva spasilaca u vezi korišćenja bazena.

30. Osobe koje ne poštuju kućni red banje mogu biti odmah utklonjene sa teritorije banje bez ikakve novčane naknade za neizvršene ali plaćene usluge. Dužni smo da uklonimo sa teritorije banje goste koji se svađaju ili ometaju odmor drugih gostiju, po potrebi uz službenu intervenciju.

31. Svi gosti su u obavezi da se pridržavaju uputstava natpisa i znakova postavljenih na teritoriji banje. Oni koji stalno krše kućni red banje mogu dobiti zabranu ulaska u banju tokom cele sezone.

32. Ako llice u banji prouzrokuje štetu, odgovara u skladu sa propisama. Oštećenje se mora evidentirati i fotografisati na lokaciji.

33. Banja nema novčanu odgovornost za slučajnu štetu kupaćih kostima pri korišćenju bazena, tobogana i ostalih banjskih usluga.

34. Banja nema novčanu odgovornost za slučajnu telesnu povredu pri nepravilnom korišćenju bazena, tobogana i ostalih banjskih usluga.

35. Uprava banje ima pravo da ukloni sa teritorije banje i uskratiti usluge osobama koje ne prihvataju kućni red banje, po potrebi uz službenu intervenciju.

36. Banja zadržava pravo da reguliše radno vreme letnjih (sezonskih) bazena u skladu sa vremenskim prilikama, promenama i na osnovu broja gostiju. Banja je dužna da na vidnom mestu kod blagajne postavi listu aktuelnih otvorenih bazena. Reklamacije posle napuštanja blagajne ne možemo da uvaživo.

37. U slučaju opasnosti (kao što je nevreme, oluja, munja, tehnički razlozi ili ako je korišćenje tobogana nesigurno) banja će sve moguće mere preduzeti za bezbednost gostiju. U slučaju opasnosti gosti su dužni da tačno i kulturno prate i izvršavaju uputsva nadležnih međutim u ovakvim situacijama banja ne može da da nadoknadu. Takođe nismo u mogućnosti da platimo nadoknadu u neprijatnim situacijama (recimo ako gost misli da temperatura vode u bazenima nije odgovarajuća, itd), ali na sva obaveštenja odmah reagujemo.

38. Osoblje banje je dužno da se ponaša profesionalno, ljubazno i učtivo prema gostima i pacijentima banje. Međutim, ako bi došlo do neslaganja između osoblja i gostiju ili pacijenata i pored učtivog i ljubaznog ponašanja osoblja banje osoblje je ovlašćeno da te goste učtivo zamoli da odu sa teritorije banje da ne bi ometali druge sa svojim ponašanjem. Ukoliko gost kleveta ili preti banji ili zaposlenima (spasilacu) onda gostu treba ponuditi da svoja opažanja upiše u knjigu gostiju. Ukoliko gost to ne prihvati i dalje nastavlja sa pretnjom i klevetanjem, gost će biti ljubazno ispraćen sa teritorije banje po potrebi uz službenu intervenciju.

39. Oni koji pružaju usluge (medicinske, ugostiteljske, itd. ) u banjskoj zoni su u potpunosti odgovorni za one u svom području, uključujući i sebe, i takođe su dužni da se pridržavaju kućnog reda.

40. Uprava banje je kako bi obezbedila udobnost gostima postavila na teritoriji banje stolice i ležaljke koje se mogu besplatno koristiti. Ove stolice i ležaljke služe samo za odmor. Zabranjeno je zauzimanje i skladištenje odeće i peškira na stolicama i ležaljkama. Zaposleni banje imaju pravo da sa torbom ili peškriom rezervisanu stolicu ili ležaljku oslobode i za to ne možemo da obezbedimo naknadu.

Morahalom, 01. 02. 2018.

Gabor Farkaš,

rukovodilac Banje


Go to the webshop!