Email Instagram Youtube

Lekovita voda

Lekovita voda

U Morahalomu su 1960. godine našli dragocenu termalnu vodu. Bunar dubine 660 metara, – koji je i dan danas u upotrebi – dobije svoju alkalnu hidrokarbonatsku termalnu vodu iz preostalog naslaga drevnog Panonskog mora.

Voda od 39.5 ° C Bunara B-13, koji je bogat mineralima na primer jodom je 1999.godine zvanično dobio kvalifikaciju lekovite vode, ali je i pre toga služio za oporavak hiljadu i hiljadu pacijenti. Lekovite vode Eržebet i Arpad su pogodne za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema. Razvoj je zahtevao izgradnju još jednog termalnog bunara, koji je 2004. godine i izgradjen. Voda iz ovog bunara je sa dubine 1300 metara. Ona je takodje lekovita, i zbog svoje temperature od 67,5 oC služi i za grejanje celog kompleksa.

Termomineralna voda iz bunara dubine 1300 metara (B-40) je 2007. godine dobio kvalifikaciju mineralne vode i posle dugotrajnog procesa 2009. godine zaslužno je osvojio i kvalifikaciju lekovite vode i dobio ime Arpad. Voda iz novog bunara, kao i ona iz starog ima značajan sadržaj minerala, ali zbog temperature 67,5 ° C vrši zagrevanje kompleksa. Termalna voda od 39.5 ° C je 1999. godine dobila zvaničnu kvalifikaciju lekovite vode i 2010. godine dobila ime Erzsébet (Elizabeta). Ove godine, smo se obogatili sa još 2 izvora lekovite vode koje smo nazvali Szent László i Hunyadi Mátyás (Sv. Vladislav i Matthias).

Preporučeno vreme za kupanje u ovim vodama je 30-45 minuta.

Sadržaj minerala u lekovitoj vodi je:
Broj akreditacije 501/0424 Matični broj V.481/98

U banji Morahalmoma lekovita voda sadrži minerale u iznosu od mg

Lekovite vode u Morahalomu:

  • Sv. Eržebet
  • Arpad
  • Hunjadi
  • Sv. Laslo


Image
Go to the webshop!