Ulaznice

Posebna dnevna karta!

Tokom leta sa jednom ulaznicom stoje Vam na raspolaganju sledeće usluge i mesta: :

- 14 zatvorenih bazena
- 7 otvorenih bazena
- 8 sauna
- 2 zatvorena tobogana,
- 1 otvoreni porodični tobogan
- i još brojna mesta kao što su: (Кneipp kupatilo, ledeni bunar, vodopad, soba za previjanje beba, dečje igralište, itd).


Cena ulaznica

Redovna cena Posebna cena
Dnevna ulaznica za odrasle sa korišćenjem saune 4 200 Ft 4 500 Ft
Ulaznica na 3 sata sa korišćenjem saune
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
3 100 Ft (+ 2 000 Ft depozit) 3 300 Ft
(+ 2 000 Ft depozit)
Ulaznica uveče sa korišćenjem saune (može se kupiti svaki dan pre kraja radnog vremena 4 sata) 3 100 Ft 3 300 Ft
Đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(đačka ulaznica: od 6 do 18 godina (ili ulaz sa važećom đačkom karticom). Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
3 800 Ft 4 000 Ft
Dečija ulaznica sa korišćenjem saune
(od 3 do 5 godina, do 3 godine ulaz je besplatan)
1 400 Ft 1 500 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (1 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!
9 000 Ft 9 500 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 1 dete)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
10 200 Ft 10 800 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
11 400 Ft 12 000 Ft
Izlazna karta 600 Ft 600 Ft
Premium Spa Area sa korišćenjem saune
(Korišćenje Premium Spa Area Nije uračunato u cenu dnevne ulaznice, kao ni u cenu grupne, porodične, mesečne, polugidišnje i godišnje ulaznice. Premium spa area posebno se plaća prema važećim cenovniku. Cena korišćenje ostrva podrazumeva iznos preko same ulaznice, uz 2.000 Ft depozita. Prilikom odlaska ovaj iznos Vam se vraća)
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
2 200 Ft +
ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
2 200 Ft +
ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
Water Play igra
30 min
500 Ft 500 Ft
Sauna seanse
(Cena karte za saune seansu se doplaćuje uz ulaznicu u banju i odnosi se na 1 osobu za jednu sauna seansu.)
850 Ft 850 Ft
Kaucija za ormar
(Kaucija za ormar iznosi 2.000 Ft, koji Vam se prilikom odlaska iz Banje vraća. U slučaju gubitka ključa naplaćuje vam se 2000 Ft.)
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
2 000 Ft 2 000 Ft
Časovi plivanja u okviru letnjih kampova 2 200 Ft 2 200 Ft
Plivanje u okviru fizičkog vaspitanja 2 200 Ft 2 200 Ft
Kupovina peškira 2 000 Ft 2 000 Ft


Iznajmljivanje i ulaznice za grupe
Redovna Cena Posebna Cena
Odrasla ulaznica za 20 termina sa korišćenjem saune 70 000 Ft 70 000 Ft
Odrasla ulaznica za 10 termina sa korišćenjem saune 40 000 Ft 40 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 20 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
60 000 Ft 60 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 10 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
32 500 Ft 32 500 Ft
Ulaznice za grupe sa korišćenjem saune (minimum 10 osoba) 3 800 Ft 4 000 Ft
Izlazna karta za grupe (za više od 10 osoba) 600 Ft 600 Ft
Ulaznica za osobe sa posebnim potrebama 10 termina sa korišćenjem saune 26 000 Ft 26 000 Ft
Odrasla godišnja karta sa korišćenjem saune 172 000 Ft 172 000 Ft
Godišnja đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
115 000 Ft 115 000 Ft
Sauna seansa - karta za 10 termina sa korišćenjem saune 7 600 Ft 7 600 Ft


KARTE I ULAZNICE SA POPUSTOM ZA GRAĐANE MORAHALOMA
Dnevna ulaznica "Morahalom" (ponedeljak-petak) 2 200 Ft
Ulaznica 10 termina "Morahalom" 20 000 Ft


Cene iznajmljivanja
Ležajka za sunčanje (u prodavnici BON-BON) 2000 Ft (+1000 deposit)
Lopta za odbojku ili vaterpolo 500 Ft
Kapa za plivanje 200 Ft
  • Cene su obračunate u forintama i uračunat je porez!
  • Zadržavamo pravo promene cenovnika!
  • Za informacije obljavljene na drugim web-stranicama o Banji ne prihvatamo odgovornost!


Go to the webshop!