Email Instagram Youtube

Ulaznice

Posebna dnevna karta!

Tokom leta sa jednom ulaznicom stoje Vam na raspolaganju sledeće usluge i mesta: :

- 14 zatvorenih bazena
- 7 otvorenih bazena
- 8 sauna
- 2 zatvorena tobogana,
- 1 otvoreni porodični tobogan
- i još brojna mesta kao što su: (Кneipp kupatilo, ledeni bunar, vodopad, soba za previjanje beba, dečje igralište, itd).


Cena ulaznica

Redovna cena Posebna cena
Dnevna ulaznica za odrasle sa korišćenjem saune 4 500 Ft 4 800 Ft
Ulaznica na 3 sata sa korišćenjem saune
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
3 300 Ft (+ 2 000 Ft depozit) 3 500 Ft
(+ 2 000 Ft depozit)
Ulaznica uveče sa korišćenjem saune (može se kupiti svaki dan pre kraja radnog vremena 4 sata) 3 300 Ft 3 500 Ft
Đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(đačka ulaznica: od 6 do 18 godina (ili ulaz sa važećom đačkom karticom). Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
4 000 Ft 4 100 Ft
Dečija ulaznica sa korišćenjem saune
(od 3 do 5 godina, do 3 godine ulaz je besplatan)
1 500 Ft 1 600 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (1 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!
9 400 Ft 9 900 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 1 dete)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
10 700 Ft 11 300 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
11 900 Ft 12 500 Ft
Izlazna karta 700 Ft 700 Ft
Premium Spa Area sa korišćenjem saune
(Korišćenje Premium Spa Area Nije uračunato u cenu dnevne ulaznice, kao ni u cenu grupne, porodične, mesečne, polugidišnje i godišnje ulaznice. Premium spa area posebno se plaća prema važećim cenovniku. Cena korišćenje ostrva podrazumeva iznos preko same ulaznice, uz 2.000 Ft depozita. Prilikom odlaska ovaj iznos Vam se vraća)
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
2 200 Ft +
ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
2 200 Ft +
ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
Water Play igra
30 min
1000 Ft 1000 Ft
Sauna seanse
(Cena karte za saune seansu se doplaćuje uz ulaznicu u banju i odnosi se na 1 osobu za jednu sauna seansu.)
900 Ft 900 Ft
Kaucija za ormar
(Kaucija za ormar iznosi 2.000 Ft, koji Vam se prilikom odlaska iz Banje vraća. U slučaju gubitka ključa naplaćuje vam se 2000 Ft.)
(Depozit se može platiti samo u gotovini u HUF)
2 000 Ft 2 000 Ft
Časovi plivanja u okviru letnjih kampova 2 200 Ft 2 200 Ft
Plivanje u okviru fizičkog vaspitanja 2 200 Ft 2 200 Ft
Kupovina peškira 2 500 Ft 2 500 Ft


Iznajmljivanje i ulaznice za grupe
Redovna Cena Posebna Cena
Odrasla ulaznica za 20 termina sa korišćenjem saune 74 000 Ft 74 000 Ft
Odrasla ulaznica za 10 termina sa korišćenjem saune 42 000 Ft 42 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 20 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
63 000 Ft 63 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 10 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
34 000 Ft 34 000 Ft
Ulaznice za grupe sa korišćenjem saune (minimum 10 osoba) 4 100 Ft 4 300 Ft
Izlazna karta za grupe (za više od 10 osoba) 700 Ft 700 Ft
Ulaznica za osobe sa posebnim potrebama 10 termina sa korišćenjem saune 28 000 Ft 28 000 Ft
Odrasla godišnja karta sa korišćenjem saune 184 000 Ft 184 000 Ft
Godišnja đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
123 000 Ft 123 000 Ft
Sauna seansa - karta za 10 termina sa korišćenjem saune 8 000 Ft 8 000 Ft


KARTE I ULAZNICE SA POPUSTOM ZA GRAĐANE MORAHALOMA
Dnevna ulaznica "Morahalom" (ponedeljak-petak) 2 200 Ft
Ulaznica 10 termina "Morahalom" 20 000 Ft


Cene iznajmljivanja
Ležajka za sunčanje (u prodavnici BON-BON) 2000 Ft (+1000 deposit)
Lopta za odbojku ili vaterpolo 500 Ft
Kapa za plivanje 200 Ft
  • Cene su obračunate u forintama i uračunat je porez!
  • Zadržavamo pravo promene cenovnika!
  • Za informacije obljavljene na drugim web-stranicama o Banji ne prihvatamo odgovornost!


Go to the webshop!