Ulaznice


Posebna dnevna karta!

Tokom leta sa jednom ulaznicom stoje Vam na raspolaganju sledeće usluge i mesta: :

- 14 zatvorenih bazena
- 7 otvorenih bazena
- 8 sauna
- 2 zatvorena tobogana,
- 1 otvoreni porodični tobogan
- i još brojna mesta kao što su: (Кneipp kupatilo, ledeni bunar, vodopad, soba za previjanje beba, dečje igralište, itd).

Tokom zimskog perioda otvoreni porodični tobogan ne radi, i od otvorenih bazena stoje Vam samo 2 na raspolaganju.


Cena ulaznica
Radni dani Vikendi i praznici
Dnevna ulaznica za odrasle sa korišćenjem saune 3 000 Ft 3 400 Ft
Ulaznica na 3 sata sa korišćenjem saune 2 000 Ft
(+ 3 000 Ft depozit)
2 300 Ft
(+ 3 000 Ft depozit)
Ulaznica uveče sa korišćenjem saune (može se kupiti svaki dan pre kraja radnog vremena 4 sata) 2 000 Ft 2 300 Ft
Đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(đačka ulaznica: od 6 do 18 godina (ili ulaz sa važećom đačkom karticom). Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
2 600 Ft 2 900 Ft
Dečija ulaznica sa korišćenjem saune
(od 3 do 5 godina, do 3 godine ulaz je besplatan)
900 Ft 1 000 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (1 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!
5 800 Ft 6 300 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 1 dete)
(U slučaju deteta važi do 18 godina, za svako sledeće dete do 18 godina treba da kupite dečiju ulaznicu. Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
6 800 Ft 7 500 Ft
Porodična ulaznica sa korišćenjem saune (2 odrasla i 2 deteta, za ostalu decu se računa dečija ulaznica)
(Za osobe iznad 18 godina ovaj popust ne važi iako lice poseduje đačku karticu!)
7 300 Ft 8 000 Ft
Izlazna karta 300 Ft 300 Ft
Premium Spa Area sa korišćenjem saune
(Korišćenje Premium Spa Area Nije uračunato u cenu dnevne ulaznice, kao ni u cenu grupne, porodične, mesečne, polugidišnje i godišnje ulaznice. Premium spa area posebno se plaća prema važećim cenovniku. Cena korišćenje ostrva podrazumeva iznos preko same ulaznice, uz 2.000 Ft depozita. Prilikom odlaska ovaj iznos Vam se vraća)
1 500 Ft + ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
1 500 Ft +
ulaznica
(+2 000 Ft depozit)
Sauna seanse
(Cena karte za saune seansu se doplaćuje uz ulaznicu u banju i odnosi se na 1 osobu za jednu sauna seansu.)
600 Ft 600 Ft
Kaucija za ormar
(Kaucija za ormar iznosi 2.000 Ft, koji Vam se prilikom odlaska iz Banje vraća. U slučaju gubitka ključa naplaćuje vam se 2000 Ft.)
2 000 Ft 2 000 Ft
Časovi plivanja u okviru letnjih kampova 1 000 Ft 1 000 Ft
Plivanje u okviru fizičkog vaspitanja 1 000 Ft 1 000 Ft
Kupovina peškira 1 400 Ft 1 400 Ft


Iznajmljivanje i ulaznice za grupe
Radni dan Vikendi i praznici
Odrasla ulaznica za 20 termina sa korišćenjem saune 46 000 Ft 46 000 Ft
Odrasla ulaznica za 10 termina sa korišćenjem saune 26 000 Ft 26 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 20 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
39 000 Ft 39 000 Ft
Đačka- i karta za penzionere 10 termina sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
21 900 Ft 21 900 Ft
Ulaznice za grupe sa korišćenjem saune (minimum 10 osoba) 2 500 Ft 2 900 Ft
Izlazna karta za grupe (za više od 10 osoba) 300 Ft 300 Ft
Ulaznica za osobe sa posebnim potrebama 10 termina sa korišćenjem saune 16 000 Ft 16 000 Ft
Odrasla godišnja karta sa korišćenjem saune 120 000 Ft 120 000 Ft
Godišnja đačka- i karta za penzionere sa korišćenjem saune
(Karta za penzionere važi samo za osobe preko 60 godina!)
80 000 Ft 80 000 Ft
Sauna seansa - karta za 10 termina sa korišćenjem saune 5 300 Ft 5 300 Ft


KARTE I ULAZNICE SA POPUSTOM ZA GRAĐANE MORAHALOMA
Dnevna ulaznica "Morahalom" (ponedeljak-petak) 1 600 Ft
Ulaznica 10 termina "Morahalom" 15 000 Ft


Cene iznajmljivanja
Ležajka za sunčanje (u prodavnici BON-BON) 900 Ft
Lopta za odbojku ili vaterpolo 500 Ft
Kapa za plivanje 200 Ft
  • Cene su obračunate u forintama i uračunat je porez!
  • Zadržavamo pravo promene cenovnika!
  • Za informacije obljavljene na drugim web-stranicama o Banji ne prihvatamo odgovornost!


Go to the webshop!